• ביום ג' 28.5 בין השעות 16.00-20.00 יתקיים יום הורים עבור כל תלמידי ביה"ס.
  • ביום ג' 11.6 תתקיים מסיבת שבועות בגן כרמית. כל הכיתות מוזמנות.
מעורבות חברתית
מעורבות חברתית
קשרי קהילה
קשרי קהילה
סל תרבות
סדנאות
מועצת התלמידים
מועצת התלמידים
כניסה למערכת