חזון ביה"ס

בי"ס "עופר" לילדים עם אוטיזם הוא לב ונשמה עבור כל באי בית הספר. ביה"ס אמון על מוגנותם, כבודם ורווחתם הפיזית והרגשית של תלמידים, משפחות וצוות ומלא באהבה ובהקשבה אמיתית לצרכיו של כל אדם  ללא הבדל בין לקות גזע ומין.

אנו שמים לנגד עינינו את הכשרת התלמידים, לפי צרכיהם ויכולותיהם, לצורך השתלבותם המיטבית בקהילה. זאת, באמצעות פיתוח ושכלול כישורים החברתיים והתקשורתיים במגוון סיטואציות יומיומיות.

ביה"ס מטפח את תחום החינוך לחיי עבודה וחושף את התלמידים למגוון אפשרויות העבודה המתאימות להם המצויות בקהילה באמצעות התנסות בסדנאות עבודה בתוך ביה"ס ומחוצה לו.

מיומנויות אלה יסייעו לבוגרים להשתלב בצורה מיטבית בכל מסגרת מגורים ועבודה בה ישתלבו אחרי גיל 21.

בית-ספר "עופר" מקיים קשרים ענפים עם הקהילה הסובבת. אנו מאמינים שלתלמידינו מגיעה הזדמנות להשתלבות אמיתית ממקום של כוח ושוויון ולא ממקום של נחיתות ומכורח חוק השילוב.

בי"ס "עופר" לילדים עם אוטיזם הוא בראש ובראשונה הוא לב ונשמה עבור כל באי בית הספר. "עופר" הוא לא רק מקום עבודה. הוא מקום מכיל ומאפשר, מעודד קבלה ונתינה ומלא באהבה ובהקשבה אמיתית. ביה"ס אמון על מוגנותם, כבודם ורווחתם הפיזית והרגשית של תלמידים, משפחות וצוות.

אנו שמים לנגד עינינו את הכשרת התלמידים, לפי צרכיהם ויכולותיהם, לצורך השתלבותם המיטבית בקהילה. במסגרת לימודיהם בביה"ס התלמידים נחשפים למגוון אמצעי תקשורת תומכת חליפית באמצעותם הם מפתחים את יכולת הסנגור העצמי ואת הכישורים החברתיים והתקשורתיים הדרושים להבנת סיטואציות חברתיות ולקיום חיי איכות בקהילה.

התלמידים רוכשים כלים ומתנסים במיומנויות שמטרתם להביא לידי עצמאות תפקודית מקסימלית בתחומי האכילה, הלבוש וההיגיינה. ביה"ס מטפח את תחום החינוך לחיי עבודה וחושף את התלמידים למגוון אפשרויות העבודה המתאימות להם המצויות בקהילה באמצעות התנסות בסדנאות עבודה בתוך ביה"ס ומחוצה לו. מיומנויות אלה יסייעו לבוגרים להשתלב בצורה מיטבית בכל מסגרת מגורים ועבודה בה ישתלבו אחרי גיל 21.

בית-ספר "עופר" מאמין בתקשורת בין אישית, בטיפוח המסוגלות המקצועית ובעבודת צוות רב מקצועית של כלל צוות ביה"ס: מורים, מטפלים, סייעות, עובדי תחזוקה ומנהלה. אנו שמים לנגד עינינו את רווחתו האישית של הצוות הרב מקצועי העובד בית הספר ומציעים לאנשי הצוות הדרכה מקצועית, התפתחות ואוטונומיה מקצועית ושיחות אוורור והכלה הניתנות על-ידי מדריכות יועצות וצוות ההנהלה.

בית-ספר "עופר" מקיים קשרים ענפים עם הקהילה הסובבת: קשרים עם משפחות ומסגרות חוץ ביתיות, קשרים חברתיים עם בתי ספר מיוחדים ורגילים ועם הצבא, קשרים מקצועיים עם מקומות עבודה בקהילה והתנדבות תלמידים בבתי אבות.  

אנו מאמינים שלתלמידינו מגיעה הזדמנות להשתלבות אמיתית ממקום של כוח ושוויון ולא ממקום של נחיתות ומכורח חוק השילוב. ככל שנרבה לשלב את תלמידינו בקהילה נפחית את החשש ונסיר את המחסומים שקיימים בקהילה מחד ונצליח להכין את התלמידים לסדר היום ולשינויים הצפויים להם בקהילה מאידך. שיתוף פעולה זה הינו תנאי מוקדם והכרחי לקליטה והכלה מיטבית של תלמידינו ומאפשר רווח הדדי של תלמידי בי"ס עופר ושל הקהילה הסובבת זה מזה.

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות